Elçin Alıoğlunun

Провал радикалов или истинное лицо Керимли

События 19 октября внесли сильный раскол в ряды и так смятой, опустошенной, ослабившей саму себя бесконечными дрязгами и склоками радикальной части оппозиции. Черная сотня председателя ПНФА и блогера Али...

Kin, xəyanət və məkr: Bakının mərkəzində yad ssenarili iflas

Dünən Bakının mərkəzində müxalifətlə hakimiyyət kimliklərini, məramlarını, varlıqlarını və niyyətlərini nümayiş etdirdilər. Hakimiyyət, müxalifət və xalq. Əsas xalq idi. Meydana girməyə çalışan dəstəni seyr...

Kərimlinin qanunsuz cəhdinin qarşısını Bakı aldı

Bu gün bir daha əyan oldu ki, siyasətdə qəddi əyilmişlər və zamanın dabanının altında əzilmişlər heç bir halda islah olunmurlar. Onlar mövsümdən yox, vəziyyətdən asılı olaraq zahirlərini dəyişirlər və o...

Son paylaşımlar